Prices

​​

 ROOM

LOW SEASON

HIGH SEASON 

 Sidi 69 Euro 85 Euro 

 Berbere 55 Euro 75 Euro 

 Karima 49 Euro 65 Euro 

 Riad in excluvity  250 Euro 370 Euro 

* Rates including breakfast